Zulm-Ki-Pukar-1979Zulm-Ki-Pukar-1979

Is Ishq Mohabbat Ki
Zulm Ki Pukar
Unavailable

Is Ishq Mohaabat Ki
Zulm Ki Pukar
Unavailable