Yeh-Kaisa-Insaf-1980Yeh-Kaisa-Insaf-1980

Katha Suno Siya Swaymvar Ki
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Kuchh Kahne Ko Aaya Tha
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Pyar Main Karoonga
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Rok Le Ram Ko Rok Le Sita
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Sada Shiv Bhajamana
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Tere Tan Mein Pale
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable

Yeh Kaisa Insaf
Yeh Kaisa Insaf
Unavailable