Yahudi-Ki-Ladki-1933Yahudi-Ki-Ladki-1933

Lag Gayi Chot Karejwa Mein
Yahudi Ki Ladki
Unavailable

Lakh Sahi Ab Peeki
Yahudi Ki Ladki
Unavailable

Yeh Tasarruf Allah Allah
Yahudi Ki Ladki
Unavailable

Nuktacheen Hai Gham
Yahudi Ki Ladki
Unavailable