Vishnu-Puran-1972Vishnu-Puran-1972

Sansar Ke Palanhar Prabhu
Vishnu Puran
Unavailable

Prabhu Se Bimukh Rahe Jo Prani
Vishnu Puran
Unavailable

Jabtak Badi
Vishnu Puran
Unavailable

Vishnu Ek Hai
Vishnu Puran
Unavailable

Dwapar Yug
Vishnu Puran
Unavailable

Chahe Chandrama Se Jwala Jhare
Vishnu Puran
Unavailable

Om Hari Om Hari Sumiran Sukhdai
Vishnu Puran
Unavailable

Yeh Sansar Apaar Sindhu
Vishnu Puran
Unavailable