Takkar-1980Takkar-1980

Murti Ganesh Ki
Takkar
Unavailable

Ritu Ru Ritu Ru
Takkar
Unavailable

Yeh Tanhayeeya
Takkar
Unavailable