Sharafat-1970Sharafat-1970

Pahle Na Dekha Jaise Kisine
Sharafat
Unavailable

Sharifon Ka Zamane Men
Sharafat
Unavailable

Duniya Ne Sun Lee Hai Chup Ke
Sharafat
Unavailable

Mera Raasta Rok Rahe Hain
Sharafat
Unavailable

Jeevan Data Jagat Pita Tum
Sharafat
Unavailable

Sharafat Chhod Di Maine
Sharafat
Unavailable

Ek Din Aap Ko
Sharafat
Unavailable