Shahadat-E-Karbala-Muslim-Devotional-1999Shahadat-E-Karbala-Muslim-Devotional-1999

Sajde Mein Sar Kata Diya
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Husain Hain Yeh
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Karbala Ki Dastan
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Shabbir Ki Qurbani
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Pai Hai Rahehaq Mein Shahadat Husai Ne
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Bashar Hazaron Huye Par Husain Sa Na Hua
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Shahadat Naaz Karti Hai
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Sherekhuda Ke Lal Ne
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Ae Husain Ibnehaidar
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Husain Ibneali
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Husneibnehaidar Ka Hai Martaba
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Paighamehaq Parasti
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Ye Vaqya Hai Hazrateshabbir Ka
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable

Khoon Rota Hai Sara Zamana
Shahadat E Karbala - Muslim Devotional
Unavailable