Royal-Utsav-2008Royal-Utsav-2008Play All   >

Diwani Diwani
Royal Utsav
Play   >

Laraz Rahein Hain Hoth Tere - 2
Royal Utsav
Play   >

Sargam
Royal Utsav
Play   >

Kaili Azizi
Royal Utsav
Play   >

Laraz Rahein Hain Hotth Tere - 1
Royal Utsav
Play   >

Alap O Mere Sawariya
Royal Utsav
Play   >

Boon Boond
Royal Utsav
Play   >

Theme - Instrumental
Royal Utsav
Play   >

Kaama Song
Royal Utsav
Play   >