Mehar-Karde-Jogiya-2005Mehar-Karde-Jogiya-2005Play All   >

Dharam Da Putra
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Tata Sumo Gaddi
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Jogi Ghunne Wala
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Bari Barsi Khatan Gaya Si
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Shiva Da Bhagt Payara
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Mor Di Sawari Karda
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Ratno Deya Laadla
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Mehar Karde Jogia
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Chet Te Chalo Te
Mehar Karde Jogiya
Play   >

Gaddi Chali Ae Jogi De Dwar Te
Mehar Karde Jogiya
Play   >