Mangeshkar_Mahotsav-2013Mangeshkar_Mahotsav-2013

Airaneechya Deva Tula (From "Sadhi Mansa")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Vara Gai Gaane (From "Sansar")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Baai Baai Manmoracha (From "Mohityanchi Manjula")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Ya Ravji Basa Bhavji (From "Nav Motha Lakshan Kota")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Reshmachya Reghani (From "Maratha Tituka Melvava")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Bugadi Mazi Sandli Ga (From "Sagtye Aeka")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Kambar Lachakli (From "Sugandhi Katta")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Mala Lagali Kunachi Uchaki (From "Pinjara")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Tumhavar Keli Mee Marji Bahaal (From "Pinjara")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable

Mala Ishqachi Ingali Dasali (From "Pinjara")
Mangeshkar Mahotsav
Unavailable