Lashkar-1989Lashkar-1989

Har Mehfil Mein
Lashkar
Unavailable

Swarg Se Pyara Hai
Lashkar
Unavailable

Ek Haath Mein Rumal Hai
Lashkar
Unavailable

Swarg Se Pyara Hai Sad
Lashkar
Unavailable

Charsi Dum Lagaye Jaa
Lashkar
Unavailable