Kariye-Kshama-1985Kariye-Kshama-1985

Hey Narayana
Kariye Kshama
Unavailable

Hey Narayana 1
Kariye Kshama
Unavailable

Maar Gai Re
Kariye Kshama
Unavailable

Na Koi Akbaar
Kariye Kshama
Unavailable

Ujiara Bhor Ka
Kariye Kshama
Unavailable