Hu-Tu-Tu-1999Hu-Tu-Tu-1999Play All   >

Jago Jago Jage Raho
Hu Tu Tu
Play   >

Yeh Nam Aankhein
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Chhai Chhap Chhai
Hu Tu Tu
Play   >

Nikla Neem Ke Tale Se Nikla
Hu Tu Tu
Play   >

Itna Lamba Kash Lo Yaaron
Hu Tu Tu
Play   >

Yeh Num Aankhen
Hu Tu Tu
Play   >

Ghapla Hai Bhai
Hu Tu Tu
Play   >

Jago Jago Jagte Raho
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Bandobast Hai
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Itna Lamba Kash Lo Yaaron
Hu Tu Tu
Play   >

Play Hu Tu Tu - Music
Hu Tu Tu
Play   >

Sunrise
Hu Tu Tu
Play   >

Nikla, Neem Ke Taleese Nikla (Bonus Song)
Hu Tu Tu
Play   >

Love At First Sight - Music
Hu Tu Tu
Play   >

Jai Hind Hind
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Jago Jago Jagte Raho
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Jai Hind Hind
Hu Tu Tu
Play   >

Across The Line
Hu Tu Tu
Play   >

Love At First Flight
Hu Tu Tu
Play   >

Play Hu Tu Tu
Hu Tu Tu
Play   >

Sunrise - Music
Hu Tu Tu
Play   >

Across The Line - Music
Hu Tu Tu
Play   >

Chhai Chhapa Chhai
Hu Tu Tu
Play   >

Bandobast Hai
Hu Tu Tu
Play   >

Play Hututu
Hu Tu Tu
Play   >

Hu Tu Tu (1999) - Ghapla Hai Bhai
Hu Tu Tu
Play   >

Nikla Neem Ke Talese Nikla
Hu Tu Tu
Play   >