Goriya-Bangal-Ke-Daga-De-Gayil-1997Goriya-Bangal-Ke-Daga-De-Gayil-1997Play All   >

Rasta Chod Mantri Ji Ke Gaadi Aavta
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Ka Ho Jawan Ka Bhaiyil
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Kahein Ssura Ke Izzat Dubave Laglu
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Aapan Izzat Apne Bachave Ke Pari
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Kayid Bihar Per Najariya
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Chod Siyar Bhai
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >

Suguni Se Bhent Bhail B.A Class Mein
Goriya Bangal Ke Daga De Gayil
Play   >