Dil-Ki-Rahen-1973Dil-Ki-Rahen-1973

Geet Amar Ho Jaye
Dil Ki Rahen
Unavailable

Rasm-E-Ulfat
Dil Ki Rahen
Unavailable

Sharab Ka Sahara (Revival)
Dil Ki Rahen
Unavailable

Aap Ki Baaten Karen
Dil Ki Rahen
Unavailable

Aap Ki Baaten Karen(Revival)
Dil Ki Rahen
Unavailable

Ragmala
Dil Ki Rahen
Unavailable

Rasm-E-Ulfat Ko Nibhaye (Revival)
Dil Ki Rahen
Unavailable

Sharab Ka Sahara
Dil Ki Rahen
Unavailable