Devadhi-Deva-Morya-1995Devadhi-Deva-Morya-1995Play All   >

Deva Re Deva Karte Mi Seva
Devadhi Deva Morya
Play   >

Sunder Sundar Ganesh Sundar
Devadhi Deva Morya
Play   >

Kasa Vajtoy Dhol Taasa
Devadhi Deva Morya
Play   >

Shri Ganaraya Bappa Morya
Devadhi Deva Morya
Play   >

Devadhi Deva Morya
Devadhi Deva Morya
Play   >

Nako Haathadu Kiti Haath Jodu
Devadhi Deva Morya
Play   >

Hirvya Ghagharila Pival Thasa
Devadhi Deva Morya
Play   >

Chala Vandu Miduni
Devadhi Deva Morya
Play   >

Sukha Karta Dukh Harta
Devadhi Deva Morya
Play   >

Datta Sangati Rishi Ekati
Devadhi Deva Morya
Play   >

Dhol Taasa Vajtoy
Devadhi Deva Morya
Play   >

Nana Marimal
Devadhi Deva Morya
Play   >