Daulat-Ke-Dushman-1981Daulat-Ke-Dushman-1981

Hum To Hai Sabke
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Jo Bhi Hua Hai
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Samjha Main
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Jeena To Hai
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Jo Bhi Hua Hai Woh Pyar Men Hua
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Jana Hai Humen To Jahan Karar Mile
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Aaj Jama Hai Kunj
Daulat Ke Dushman
Unavailable

Jana Hai Hamen
Daulat Ke Dushman
Unavailable