Bichhin-Darar-1997Bichhin-Darar-1997Play All   >

Ae Gori Humke Danto
Bichhin Darar
Play   >

Pura Bital Barsaat Mein
Bichhin Darar
Play   >

Birah Ke Aag Butai Kaise
Bichhin Darar
Play   >

Nayiher Ke Sab Sehkal Chhoti
Bichhin Darar
Play   >

Nashabajwa Devarva Ke Dare
Bichhin Darar
Play   >

Jawan H Siwan Ke
Bichhin Darar
Play   >

Bichhin Darar Hogayil
Bichhin Darar
Play   >

Jake Pardes Mein Sajanwa
Bichhin Darar
Play   >