Bhojpuri-Sohar-1995Bhojpuri-Sohar-1995Play All   >

Gokul Ke Banhale Baate
Bhojpuri Sohar
Play   >

Lutan Chalo Raja Ke Angnaiya
Bhojpuri Sohar
Play   >

Bhuinyaan Bhuinyaan Chalelan Bakaiyaan Krishan
Bhojpuri Sohar
Play   >

Lihalen Janam Shyam Sundar
Bhojpuri Sohar
Play   >

Kandha Sanwariya Tohke Pukare
Bhojpuri Sohar
Play   >

Chhod Tu Kalaai Maan Batiyan Ke
Bhojpuri Sohar
Play   >

Gokul Mathura Dhanya Aaj
Bhojpuri Sohar
Play   >

Mathura Mein Janme Kanhaiya
Bhojpuri Sohar
Play   >