Bando-Ki-Apne-Sunta-Hai-Kaise-Khuda-Suno-2005Bando-Ki-Apne-Sunta-Hai-Kaise-Khuda-Suno-2005Play All   >

Jaana Hai Allah Ke Darbaar Pe Hai Nabi Ke Farmaya
Bando Ki Apne Sunta Hai Kaise Khuda Suno
Play   >

Nabi Ke Pyaro Mukchhar Apna Sanwaro
Bando Ki Apne Sunta Hai Kaise Khuda Suno
Play   >

Gam Ka Samandar Chaaro Taraf Toofan Mein Hichkole Khave
Bando Ki Apne Sunta Hai Kaise Khuda Suno
Play   >

Wo Rabia Nahin Thi Ye Hai Baat Alag
Bando Ki Apne Sunta Hai Kaise Khuda Suno
Play   >